Logo Notaria Fortuny-Benavides-Notaría girona34

Quan acudir al notari?

  • Si constituïx una societat, o compra participacions de la mateixa

  • Si vol comprar o vendre una casa o terreny urbà o rústic

  • Si li concedeixen un préstec per a finançar les seves despeses o la compra de la seva casa, amb o sense garantia hipotecària

  • Si necessita atorgar testament, o tramitar l'herència d'un familiar mort

  • Si pretén donar als seus fills un bé

  • Si vol atorgar poders a altra persona o en previsió de la seva pròpia discapacitat (alzheimer)

  • Si necessita comunicar-se fefaentment amb altra persona

  • Si formalitza un arrendament financer (leasing) o un renting sobre un vehicle o maquinària

El notari atendrà el seu cas i li aconsellarà la forma més convenient de tractar-lo, el seu cost i la fórmula fiscal més avantatjosa

 
Notaría Girona 34. c/ Girona 34, 2º 08400 Granollers (Barcelona) | Tlf.: 938.708.212 | Fax 938.793.426

XHTML | CSS  www.exponente.info